Centrummanagement Oisterwijk

Ondernemers, gemeente en vastgoed bouwen als partijen samen aan een toekomstbestendig, economisch vitaal en kwalitatief hoogwaardig centrum. Onze doelstelling is om de positie van het centrum van Oisterwijk in relatie tot concurrerende plaatsen continu te verbeteren. Wij staan voor een centrum in een groene gemeente dat bereikbaar, veilig en gastvrij is om te verblijven. Ondernemen, wonen, werken, cultuur en recreC+ren worden in samenhang benaderd. Wij vormen een platform om krachten te bundelen van alle belanghebbenden. Het lange termijn belang van ondernemers staat hierbij centraal, met als doel om het individueel ondernemersbelang en ondernemersklimaat direct of op termijn te dienen.

Centrum
Alle inzet is erop gericht om het centrum continu te ontwikkelen als economische motor. Samenwerking tussen verschillende partijen en organisaties moeten werken als een bvliegwielb, het Centrummanagement zal zich hier als initiator inzetten. De rol van de gemeente verandert de komende jaren. Wij zullen die taak overnemen waar nodig is. Consumenten kiezen doelgerichter en meer impulsief als recreatief winkelbezoek. Horeca speelt hierin een belangrijke rol.

Doel is de positie ten opzichte van concurrerende steden te verbeteren. Van groot belang is het voorkomen of terug dringen van leegstand en eventueel tijdelijke oplossingen te bieden.

Het centrum van Oisterwijk gaat de uitdagingen voor de toekomst aan. Economische-, internet- en demografische ontwikkelingen vragen om innovatie, creativiteit en het creC+ren van nieuwe kansen. Zaak is om hier op te anticiperen vanuit visie en doelstellingen, waarbij krachten van alle belanghebbenden worden gebundeld en activiteiten gezamenlijk worden opgepakt.

In 2017 hebben we de nieuwe site www.bezoekoisterwijk.nl opgestart, samen met het Buitengebiedmanagement, VVV, en de gemeente.Hierop staan alle deelnemers, evenementen, nieuws en andere activiteiten van Oisterwijk. Informatie en verwijzingen staan hier ook op. De site wordt ook ondersteund door social media.

Op deze wijze willen we de bereikbaarheid en bekendheid van Oisterwijk een grote stimulans geven. Vanuit dit platform willen we met alle partijen een gezamenlijke digitale promotie opstellen die moeten leiden tot meer bezoekers, langere verblijfstijd en hogere bestedingen. Momenteel ligt het beheer bij Citymarketing Oisterwijk. We hebben afscheid genomen van de VVV en gaan nu verder met deze activiteiten onder de TIP. (Tourist Informatie Punt)

Bewoners en bezoekers komen in toenemende mate voor de beleving en betekenis die het centrum te bieden heeft. Oisterwijk is nadrukkelijk onderscheidend in de regio met haar horeca- en winkelaanbod.

Naast het authentieke dorpshart en het gedifferentieerd aanbod heeft het centrum een goede onderscheidende reputatie op het gebied van horeca- en winkelbestand. Een breed en gevarieerd cultureel aanbod geeft ook nog een extra impuls aan de aantrekkelijkheid van Oisterwijk.

Evenementen
Vernieuwende en creatieve initiatieven worden gefaciliteerd en binnen vigerend beleid financieel door ons ondersteunt. Kwalitatief goede evenementen moeten worden behouden en evenementen die positief bijdragen aan het imago van het centrum worden ondersteund met financiC+n en/of werkgroepen. Een aantal evenementen zijn al bgeadopteerdb en gezamenlijk met werkgroepen in uitvoering genomen. Komend jaar zullen bestaande evenementen worden uitgebouwd of nieuwe worden toegevoegd.

Van groot belang is het feit dat grote evenementen komende jaren wel doorgang vinden.

De participatiegraad onder de ondernemers voor collectieve evenementen dient hoog te blijven.

Het Centrummanagement ziet hierin een rol als communicator en ondersteuner. Door evenementen te koppelen kunnen kosten worden gedrukt geeft het een hoger bezoekersaantal.

Centrummanager: Dhr. Frits Knibbeler

Mob: 06 b 50 64 64 25

Mail: info@cm-oisterwijk.nl

 

Bestuur:

Voorzitter: Dhr. Toon Sanders

Mail: voorzitter@cm-oisterwijk.nl

Secretaris: Dhr. Niels Janse

Mail: secretariaat@cm-oisterwijk.nl

Penningmeester: Dhr. Bert van de Berk

Mail: penningmeester@cm-oisterwijk.nl

Bestuurslid: Mevr. Willemien van Mook

Mail: willemien@cm-oisterwijk.nl

Bestuurslid: Dhr. Piet Reinders

Mail: pnmreinders@gmail.com

 

Centrummanagement Oisterwijk

De Lind 59

5061HT Oisterwijk

Mail: info@cm-oisterwijk.nl

Web: www.bezoekoisterwijk.nl

https://www.cm-oisterwijk.nl

www.bezoekoisterwijk.nl

Oisterwijk - Parel in 't groen