logo_nieuw_paars LR

vow

De Vereniging van Oisterwijkse Winkeliers (VOW) sluit zich aan bij de Stichting Centrum Management Oisterwijk. De besturen van de VOW en het de Stichting Centrum Management Oisterwijk hebben daarover overeenstemming bereikt. De toetreding zal ingaan op 1 januari 2017. De VOW zal dan als vereniging worden opgeheven en de activiteiten zullen worden overgenomen door de Stichting Centrum Management Oisterwijk.

De Stichting Centrum Management Oisterwijk is een samenwerkingsverband van winkeliers, horecabedrijven, vastgoedondernemers en de gemeente Oisterwijk met als doel om de aantrekkelijkheid van het centrumgebied te verhogen. De stichting is in 2013 opgericht.

Activiteiten van de stichting bestaan uit het faciliteren van diverse evenementen in het centrumgebied (zoals de Modedag) het verzorgen van promotie en marketing van het centrumgebied en het fungeren als overlegplatform naar de gemeente Oisterwijk en andere instanties over uiteenlopende beleidszaken.

De toetreding van de VOW tot Centrum Management zal worden besproken in de eerstvolgende bijeenkomst van Centrum Management van 19 april a.s. Daarbij zal ook de heer Jos Burgers spreken, auteur van diverse bestsellers op het gebied van management en marketing.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Toon Sanders, Voorzitter van de Stichting Centrum Management Oisterwijk (tel: 06-57 34 58 61) of mevrouw Anouk klein Selle (tel: 06-30 21 68 20), Voorzitter van de VOW.

Oisterwijk, 7 april 2016