Samenwerking buitengebied

Op dit moment werkt een groep ondernemers uit het buitengebied van Oisterwijk aan een structurele samenwerking tussen alle horeca- en recreatieondernemers in dit gebied. De positieve resultaten van het rapport bVerkenning draagvlak invoering bBuitengebied management Oisterwijkb van juni 2015 vormen hiervoor de basis.
Doel
Een Buitengebied management moet zorgen voor de vergroting van de onderlinge samenhang tussen alle ondernemers in het buitengebied C)n met de ondernemers in het centrum van Oisterwijk. Uiteindelijk doel is de vergroting van de aantrekkingskracht van het buitengebied, waardoor meer bezoekers naar Oisterwijk komen die langer verblijven en meer besteden.

Acties
De komende maanden gaat de stuurgroep Buitengebied management samen met kwartiermaker Ellen van Iersel van @LLeisure Support: op zoek naar een passende samenwerkings- en financieringsstructuur met voldoende slagkracht voor activiteiten en projecten. En aan de slag met de organisatie van een kennismakingstoer en een aantal netwerkbijeenkomsten. Dit om de onderlinge contacten tussen alle ondernemers te verstevigen;
kijken hoe de gezamenlijke digitale kracht van alle ondernemers beter benut kan worden voor een grotere bekendheid van Oisterwijk. Dit met behulp van de website InOisterwijk.nl.
Partners
In de stuurgroep Buitengebied management zijn ook het Centrummanagement en de gemeente Oisterwijk vertegenwoordigd. Dit garandeert de benodigde afstemming en samenwerking tussen alle partijen.
Hebt u suggesties of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met kwartiermaker Ellen van Iersel via 06 – 51 22 36 56 of ellen@lleisuresupport.nl.

1 reactie op “Samenwerking buitengebied

  1. Pingback: Bijeenkomst Samen Duurzaam - Midpoint House of Leisure